DJ Przemek Mielcarek
DJ Przemek Mielcarek – Warszawa

W tangu zakochał się w 2006 roku, a po raz pierwszy zagrał muzykę na milondze półtora roku później. Zafascynowała go szczególnie różnorodność utworów tangowych i możliwości, które z tego wynikają dla tańczących. Przez ostatnie sześć lat grywał na prawie wszystkich warszawskich milongach oraz na festiwalach i maratonach. Grając muzykę w czasie milongi stara się połączyć energetyczną i dramatyczną stronę tanga, dbając głównie o dobrą zabawę tańczących.

Obecnie najbardziej lubi utwory tangowe, które powstały na przełomie lat 40-stych i 50-tych, szczególnie ceni sobie orkiestry Di Sarliego, Troilo i Pugliese.