Photo Albums - Edition 8 / 2018

Please respect the authors' copyrights - most of these photos may be shared on Facebook only. | Prosimy o uszanowanie praw autorskich - większość z tych fotografii może być rozpowszechniana tylko na Facebooku.

Official photographers / Oficjalni fotografowie

📷▪ Adelina Martins - full photo album

📷▪ Barbara Maliszewska photos: full album
videos: flash-mob:video1 | video2
tangomarathon:video1 | video2 | video3 | video4 | video5 | video6

📷▪ Elżbieta Petryka tangomarathon: full album

Unofficial / Nieoficjalni

(in alphabetical order by Last Name/w porządku alfabetycznym wg Nazwisk)

📷▪ Elvis Arsic tangomarathon: Friday / PiątekSaturday / SobotaSunday / Niedziela
flash-mob: Saturday / Sobota : Wrocław - Rynek / Pręgierz

📷▪ Inga Šlēziņavideo
📷▪ Irek Iron Biernackivideos - premilongavideos - flashmobmarathon videos 1marathon videos 2marathon videos 3

📷▪ Joanna Stepaniukfull photo album

📷▪ Tom Photosphoto album 1/2photo album 2/2

Official Manual 2018